Sophantering

Hushållsavfall kastas i de sopnedkast som finns strax utanför husets ingångar. Sedan februari 2019 finns även möjlighet att slänga matavfall. Kolla noga vad som går som matavfall. Är de kärlen fulla, släng i kärlen för hushållssopor.

Huset har två rum för källsortering, ett vid respektive ingång 19 och 21. I dessa rum finns speciella kärl för återvinningspapper, kartong/well, plastförpackningar, metallförpackningar, färgat glas, vitt glas (ej spegelglas), elektriska apparater och mindre grovsoppor. Dessutom finns behållare för batterier och glödlampor. Var noga med att avfallet hamnar i rätt kärl.

Observera att det inte är tillåtet att ställa något på golven. Är kärlen fulla så måste man vänta med att slänga sitt skräp tills de är tömda. Alternativt kan du se om det finns plats i det andra soprummet.

Några exempel på sådant som absolut inte får kastas i miljösorteringsrummen utan måste forslas till kommunens återvinningscentral:

- Större grovsopor (sådant som inte får plats i kärlen)
- byggavfall
- farligt avfall (t.ex. färgrester, lösningsmedel, bekämpningsmedel, nagellack, bilbatterier, oljeprodukter, bildäck, läkemedel)
- alla typer av vitvaror.
 

Hämtdagar
El, glas, metall; hämtas tisdagar jämna veckor.
Grovsopor, kartong/well, förpackningar, tidningar och plast; hämtas alla tisdagar.
Matavfall hämtas 3 ggr i veckan.

Uppdaterat 2019-04-27