Lite namnhistoria


Vår fastighet heter Trehörningen 2 och vår förening heter Brf Trekanten Liljeholmen. Vår adress är Lövholmsvägen 19-23. Hur är sambandet mellan dessa namn?

Trehörningen är ett gammalt namn på sjön Trekanten. Första gången som Trehörningen omnämns i skrift är 1617 och namnet förekommer på kartor långt in på 1800-talet. Lövholmen var ett numera rivet torp som sorterade under Hägerstens gård. Fram till 1797 hette det Lustigkulla. Ett namn som antyder att det drevs någon slags krogverksamhet. Liljeholmen var också ett torp men det låg under Årsta och även där skänktes det ut drycker. Liljeholmens krog och värdshus som är väldokumenterat i källorna lär ha frekventerats av Bellman.

Trakten var länge en lantlig miljö med gårdar och enstaka sommarnöjen. I och med att Södra stambanan färdigställdes omkring 1860 förändrades bilden. Stockholms första industriförstad började etableras. I industrins spår följde uppbyggnad av bostäder ofta i rent spekulativt syfte. De sanitära förhållandena var urusla och områdets rykte försämrades drastiskt.

Från 1898 var området ett självstyrande municipalsamhälle ingående i Brännkyrka socken. 1913 inkorporerades hela Brännkyrka i Stockholm stad.                                                                                         

Uppdaterat 2023-11-05