Styrelse BRF Trekanten LiljeholmenFöreningens styrelse består från och med juni 2019 av följande ledamöter:

Ordförande: Patrik Kallin

Sekreterare: Eva Sundmalm

Ekonomiansvarig: Elisabet Öberg

Övriga ledamöter: Marie Järudd
Tommy Kristensen
                Clarissa Kugelberg
                Maria Hansson

Suppleant:   Göran Kindlund
                Olle Larsson

Uppdaterat 2019-08-12