Lägenhetsnummer

Lägenheterna I Brf Trekanten Liljeholmen har nummer från 1 till 78. Det är dessa nummer som finns i föreningens lägenhetslista.

 

Ibland efterfrågas ett 8-siffrigt lägenhetsnummer. Detta är en kvarleva från när Svenska Bostäder ägde huset och dessa nummer gäller inte längre. Däremot innehåller det 8-siffriga numret föreningens lägenhetsnummer i de fyra mellersta siffrorna. Ex: 1475-1007-8606 är lika med lägenhet 7.

 

Det råder en viss sammanblandning med de nummer som Lantmäteriet föreskriver att det ska finnas i lägenhetens adressuppgifter:

  • Dessa nummer, som är fyrsiffriga, är emellertid inte unika för lägenheten. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols. Det innebär alltså att för nästan alla nummer finns två lägenheter i huset med samma nummer, en på Lövholmsvägen 19 och en på Lövholmsvägen 21.

Detta lägenhetsnummer ska anges i adressen (ex.vis Lövholmsvägen 19, lgh1105), men inte som lägenhetens nummer i föreningen.

 

På ytterdörrens karm. På utsidan, sitter en liten etikett med lägenhetsnummer, både föreningens nummer och Lantmäteriets nummer. Ex: 7/1105.

 

Uppdaterat 2019-03-03