Kollektivhusföreningens styrelse

2022 består styrelsen av:      Eva Sundmalm, ordförande, evasundmalm@gmail.com

                                           Joakim B vice ordförande, 

                                           Sarah Zanetti, kassör, zanettisarah@hotmail.com

                                           Monika Brannäs, ledamot, monika.brannas@gmail.com

                                           Ullacarin Tiderman, ledamot, ullacarin.tiderman@gmail.com

                                           Camilla Särnholm, ledamot, camilla.sarnholm@gmail.com

                                           Maria Berthelius, ledamot, maria.berthelius@gmail.com

Styrelsen kontaktas på:

Uppdaterat 2022-09-08