Gästlägenheten

Gästlägenheten kan hyras av lägenhetsinnehavare för 250 kr per dygn.
Varje hushåll kan boka den för max 7 nätter per 2-månadersperiod
och max en storhelg (jul, nyår, påsk) vartannat år.
Bokning görs nedan och bekräftas med mail från ansvarig,
där det också framgår till vilket postgirokonto hyran ska betalas.

Nycklar finns hos gästrumsansvariga.
För att få ut nycklar ska lägenhetsinnehavaren visa kvitto på betald hyra.
Lägenhetsinnehavaren är också ytterst ansvarig för att de som bor i lägenheten
lämnar den i fint och städat skick. 

Ansvariga för gästlägenheten inkl. nycklar är: 

Monika Brannäs 19:4
Gallie Eng 19:4
Sarah Zanetti 21:1

Boka gästlägenheten via fliken på förstasidan - eller klicka här

Uppdaterat 2022-02-20