Kök/matsal

Köket/matsalen ska användas så att omkringboende grannar inte blir störda.

 • Matsalen är främst avsedd för de boendes gemensamma aktiviteter, t.ex. matlag, pubaftnar, barnaktiviteter, filmvisning, arbetsgrupper, husmöten, informationsmöten, årsmöten, stämmor, etc.
  Bokas av husets lägenhetsinnehavare
 • Matsalen kan också användas till boendes privata sammankomster, t.ex. barnkalas eller middagar.
  Bokas av husets lägenhetsinnehavare

 • Vardagar efter kl 17 kan också matsalen användas för lägenhetsinnehavares avgiftsbelagda eller kommersiella verksamhet. Tider då matlagen använder matsalen eller då förskolan använder köket eller matsalen får inte bokas. Avgift 100 kronor per påbörjad timme. Avgiften betalas till kollektivhusföreningens plusgiro 780131-9 inom en vecka efter användning.

 • Bokas av husets lägenhetsinnehavare

 • Matsalen kan i undantagsfall användas för möten som anordnas av stadsdelsförvaltningen eller lokala registrerade föreningar. Det är kollektivhusföreningens styrelse som beslutar om extern uthyrning och som också bokar lokalerna. Observera att dessa regler gäller även om föreningen har medlemmar i huset. Avgift 200 kronor per påbörjad timme. Avgiften betalas till kollektivhusföreningens plusgirokonto 780131-9.
  I vissa fall kan kollektivhusets styrelse fatta beslut i ett enskilt fall om en summa per tillfälle.
  Bokas av kollektivhusföreningens styrelse

  Nycklar till kök och matsal kan kvitteras ut hos någon av personerna nedan. Förkomna nycklar ersätts av den som kvitterat ut nycklarna.

  Kök och matsal ska lämnas i rent och snyggt skick. Följ städschemat som finns på kylskåpet.

  Nycklar finns hos:

  Birgitta Fransson, 21:2

  Eva Sundmalm 19:3

  Eva Fredlund / Clas Kohlström, 21:3

  Ann-Marie Sivard / Olle Larsson, 21:4  

  Marta Dauliute/Barthélémy Massot, 21:1

  Camilla Särnholm-Johnsson, 21:3

   

  Nyckelpersonernas ansvar

  • Ska vid varje utkvittering av nycklar informera om vilka regler som gäller.
  • Ska vid återlämnandet av nyckel försäkra sig om att lokalerna har lämnats i gott skick genom att inspektera lokalerna.
  • Ska anmäla till styrelsen i kollektivhusföreningen om reglerna inte följs.

   

   Vilka tider och regler gäller för storkök och matsal?

  • Respektera dina grannar - håll tiderna och håll nere ljudnivån!

  • Storköket används av förskolan vardagar klockan 07.00-16.00. Först därefter kan vi använda lokalerna. Oavsett vilken aktivitet som matsalen bokats för ska det vara tyst senast klockan 22 söndag-torsdag eller klockan 23 fredag och lördag. Lokalerna ska vara utrymda senast klockan 22 söndag-torsdag eller klockan 24 fredag och lördag. Det betyder också att kök och matsal ska vara städade då om inte tid för detta har bokats nästa dag. 
  • Den som bokat lokalen ansvarar för att gästerna lämnar lokalerna, huset och gården under ordnade former.
  • Påbörja städning av lokalerna morgonen efter tidigast klockan 9.00 (gäller enbart lördag/söndag/helgdag) och avsluta senast kl 12:00.

   Använd alltid checklistan för städning av kök och matsal!

  • Storköket är en arbetsplats och vi som använder det under andra tider måste strikt tillämpa de regler som förskolan bestämt. De finns att läsa i den checklista som delas ut till alla användare av storkök och matsal. Av den framgår också vad som gäller för matsalen och för förskolegården. 

   Var rädd om lokaler, inventarier mm!

  • Använd alltid de fackindelade diskbackarna vid diskning av vinglas.
  • Ersätt sönderslaget glas och porslin: 10 kr/vinglas, 20 kr/kaffemugg, 100 kr/tallrik.
  • Plocka upp fimpar eller skräp på förskolans gård, vår gård eller utanför entréerna.

    

   Vad händer om man inte följer reglerna?

   Det hushåll som nonchalerar reglerna genom grova eller upprepade överträdelser kan för viss tid avstängas från vidare bokning av lokalerna. Det är styrelsen för kollektivhusföreningen som fattar dessa beslut.

   Boka kök / matsal

   Endast lägenhetsinnehavare får boka lokalerna och hämta ut nycklar. Det innebär att varken ungdomar eller unga vuxna (om de inte är lägenhetsinnehavare) får boka lokalen på egen hand.

   Boka datum och tid och ange vad bokningen avser. Uppge för- och efternamn, port och våning

    

 • I de fall lägenhetsinnehavaren bokar för sina barns räkning ska han eller hon vara närvarande under evenemanget.
 • Det är tillåtet att ha högst 2 aktiva bokningar samtidigt under helger (fredag – söndag) per hushåll. Städning räknas inte som extra bokning.
 • Tider då matlagen eller förskolan använder matsalen eller köket får inte bokas.
 • När det gäller helgaftnar har kollektivhusföreningen företräde att boka fram till två månader före respektive afton.

Boka kök/matsal via fliken på förstasidan eller klicka här

Uppdaterat 2021-01-26