Snickeriet

I förbindelsegången mellan entré 19 och entré 21, ”orangeriet”, finns ett rum med arbetsbänk, snickarbänk, och verktyg. I ett låst skåp finns också elektriska handverktyg.

Nycklar till snickeriet har:

Erik Appelqvist, 19:2

Lars Göran Karlsson, 19:3

David Ringblom, 21:1 (har också nyckel till verktygsskåpet)

Fredrik Järudd, 21:5 (har också nyckel till verktygsskåpet)

Uppdaterat 2018-02-20