Gympasalen

Gympasalen utnyttjas dagtid av förskolan. Kvällstid kan boende använda salen för gympa, pingis etc. I anslutning till gemensamma middagar är gympasalen i första hand lekrum för barnen fram till kl 20. Den kan bokas för privat bruk högst 2 timmar i taget och bara mellan kl 19 och 22.

Gympasalen bokas på en almanacka på anslagstavlan vid matsalen. Den får bokas för privat bruk sammanlagt högst två kvällar i veckan.

För aktiviteter som bidrar till husets gemenskap och där majoriteten av deltagarna är boende i huset betalas ingen hyra. Om man vill ha ett kommersiellt arrangemang som i huvudsak vänder sig till människor som inte bor i huset får man betala 200 kr per påbörjad timme.

Regelbundna bokningar tex 1 dag/vecka ska godkännas av kollektivhusföreningens styrelsen inför varje termin.

Uppdaterat 2021-02-06