Styrketräningsrummet

Styrketräningsrummet finns i entréplanet mitt emot hiss 19. Rummet kan användas kl 7–20 vardagar och 9–20 på helger. För att inte störa dem som bor i våningarna ovanför bör man använda musik i hörlurar och lägga ned redskapen försiktigt. 

Instruktion ges av:

Clas Kohlström, 21:3,

David Ringblom 21:1,

Roberto Rizzo 19:2,

Janne Thomén, 19:1  

Lars Tiderman 21:5.

Nyckel kan köpas för självkostnadspris hos Patrik Kallin/Pernilla Nilsson, 19:1. 

Uppdaterat 2021-02-06