Ombyggnad av lägenhet

Bostadsrättsinnehavaren får företa enklare åtgärder såsom målning och tapetsering i lägenheten utan att anmäla till styrelsen. All annan ombyggnad/renovering måste anmälas till styrelsen som tar ställning till om åtgärderna skall godkännas. Normalt sett ger inte styrelsen tillstånd att genomföra förändringar som berör bärande konstruktioner, som väsentligt förändrar lägenheten, eller som ändrar ventilation, vatten och avlopp. Bilning tillåts enbart då ett befintligt vattenlås ska ersättas.

Väsentlig förändring får dock företas efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Entreprenörer som anlitas vid all ombyggnad och renoveringar i lägenheterna såsom el, våtrum och VVS ska alltid ha behörighet inom respektive områden (följa PERs Branschregler i våtutrymmen, Säkert vatten vid VVS-installationer och vid elarbeten ha elbehörighet). Du ska alltid ange namn och organisationsnummer för dem som ska utföra arbetet samt bifoga kopior av behörighetsbevis till en anmälan.

Bostadsrättsinnehavaren svarar för att entreprenörers egenkontroller avseende kritiska moment och för dolda installationer utförs och redovisas löpande.

Åtgärd som kräver anmälan är ändring i bärande konstruktion, åtgärd som berör befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, el, gas eller vatten. Dit hör alltid ombyggnad/ renovering av våtutrymmen och kök.

För ombyggnadsarbeten som innebär väsentliga förändringar anlitar styrelsen i överenskommelse med bostadsrättsinnehavaren en av SBR (Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbund) godkänd besiktningsman. Kostnaden läggs på bostadsrättsinnehavaren.

Vid slutbesiktning med besiktningsmannen och en styrelsemedlem ska samtliga egenkontroller sammanställas och överlämnas till styrelsen. Behörig/auktoriserad installatör skall intyga att samtliga installationer utförts enligt gällande föreskrifter.


Angående internet och kabelnätet

Vi har två nätverk i huset. 

Det ena är det fiberoptiska bredbandsnätet till vilket alla husets lägenheter ska vara anslutna och där kommunikationsoperatören Open Universe ansvarar för att nätet fylls med tjänster. I dag kan varje hushåll via detta enskilt beställa bredbands- TV- och telefonitjänster från ett flertal tjänsteleverantörer.

Det andra är ComHems kabelnät. I detta nät tillhandahåller Comhem bredband, telefoni och tv.

Dessa installationer tillhör huset och får därför inte monteras bort eller ändras av lägenhetsinnehavaren.


Angående vatten

Luckan för vattenavstängningsventiler (Ballofixer) får inte byggas för/in. De finns i anslutning till kök och badrum, bakom en plåtlucka. Ventilerna ska ”motioneras” varje halvår genom att vrida dem ett halvt varv fram och tillbaka. Detta ska göras  för att undvika att vattnet i hela huset måste stängas av vid en lokal vattenläcka i någon lägenhet.

Det krävs tid för styrelsen att bedöma en ansökan, var därför ute i god tid.  Ladda ned blankett och skriv under.

Om Du är osäker på vad som krävs i samband med ombyggnation, kontakta styrelsen.

Mer information och blankett finner du här.         

För frågor, kontakta styrelsen: styrelsen@brftrekanten.se

Uppdaterat 2021-01-25