HemStyrelsen informerarVårt husKollektivhusföreningenDokumentBokning av matsalBokning av gästlägenhetLogga inSök
Styrelsen informerar

 Brf Trekanten Liljeholmen

 Styrelsen informerar 2017-07-10

 
 Renovering av horisontella avloppsstammar

 Vi har vetat om att våra horisontella avloppsstammar är i dåligt skick. I april/maj gjorde Lybecks  Högtryckstjänst AB en  genomgång av dessa stammar och tyvärr visade det sig att de var i sämre  skick än väntat. Bl a hittade man en akut  skada, i ett rör utanför Orangeriet, som krävde en  omedelbar omledning av avloppet.


 Vi har därför anlitat konsultföretaget Ångpanneföreningen (ÅF) för att leda ett projekt som syftar till  att renovera de  horisontella avloppsstammarna. Planerna ser ut på följande sätt:


  • ÅF tar för närvarande fram ett förfrågningsunderlag som kommer att skickas ut till ett antal entreprenörer så snart som möjligt.
  • Upphandling ska ske efter sommaren och arbetena påbörjas under hösten.
  • Arbetena kommer under kortare perioder att påverka våra möjlighet att använda toaletter, bad/dusch och köksavlopp. 
  • Grävarbetena kommer att påverka alla växter som finns längs de berörda väggarna. Vi kommer att ålägga entreprenören att återställa växtligheten, och allt annat som påverkats, när grävarbetena avslutats.


 Först när upphandlingen är genomförd vet vi mer i detalj hur och när arbetena kommer att  genomföras och hur de  kommer att påverka boende i huset. Vi återkommer med mer information,  och har också för avsikt att bjuda in alla  boende till informationsmöten, så snart det finns mer att  berätta.


 Om du har frågor innan dess är du välkommen att höra av dig till styrelsen@brftrekanten.se


 * Relining innebär, lite förenklat, att man infodrar det befintliga avloppsröret med en strumpa av plast (epoxi).                              

 Styrelsen informerar 2017-05-08

 Årsmöte
onsdagen den 17 maj 2017, kl 19 i föreningens matsal.
 Årsredovisning och dagordning finns som pdf under fliken: Dokument.


 

 Styrelsen informerar 2016-09-29

 Omläggning av sedumtaket nu avslutat

 Efter sommarens arbete med förskole- och matsalstaket väntar vi bara på ett ordentligt regn så att  sedummattan ska  ta sig. För  att de nernötta gräsytorna ska återställas kommer vi att stänga 

 av källarbacken under någon månad.

  

 Uppsnyggning utanför 21ans entré

 Asfalten vid cykelparkeringen breddas så att utrymmet för passage underlättas. Samtal pågår med  Micasa om den  vidare  utformningen. Piskställningen flyttas till entré 19 eftersom den som idag står i  19 är ranglig.


 Rörelsedetektorer utanför jordkällaren och på toaletten vid bastun

 För att avskräcka ovälkomna besök i det avgränsade utrymmet vid jordkällarens dörrar kommer vi att  montera  rörelsedetektorer  som är kopplade till armaturer. Rörelsedetektorer monteras också
 vid toaletten utanför bastun där lampan oftast lyser idag.


 Arbetet med den nya underhållsplanen pågår

 Förutom injustering av ventiler i husets radiatorer har vi genomfört samtliga större åtgärder som  fanns  med i  underhållsplanen  från år 2011. Arbetet med den nya planen pågår.


 Avgiften för p-platserna har höjts from sista kvartalet 2016

 Månadsavgiften är nu 660 kr resp. 315 kr för p-plats med eller utan tak.


 SBC har köpt upp ToT vilket medför nya rutiner och nya kontaktuppgifter from sept 2016

 Felanmäl till SBC:s kundtjänst telefon 0771-722 722 eller e-post kundtjanst@sbc.se

 Dit man kan även vända sig för frågor som rör  medlemsregister,  avgifter, parkering mm. 

 För att beställa nyckel ur husets nyckelsystem hos Axlås – kontakta först
 Anita Parkkinen, telefon 08- 562 559 46 eller anita.parkkinen@sbc.se


 Nya grannar

 Lisen och Erik som köpte lägenhet 15 (19:2) i somras kommer att flyta in under hösten. 

 Lägenhet 33 (19:4) och 40 (19:5) har nyligen sålts och vi hoppas att de nya grannarna ska ha installerat  sig innan jul.


 Nya tag med hemsidan

 Efter att arbetet med hemsidan har legat i träda några år tar vi nu tag. Maria Lilja är nu webbredaktör.


 Stadsdelsförvaltningen har sagt upp avtalet om förhyrning av matsalen from 1 juli 2017


Uppdaterat 2017-07-11
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum