HemStyrelsen informerarVårt husKollektivhusföreningenDokumentBokning av matsalBokning av gästlägenhetLogga inSök
Styrelsen informerar

 Brf Trekanten Liljeholmen
 
 Styrelsen informerar 2018-10-26

  Extrastämma 14 november kl 19 i Matsalen
 
Detta på grund av stadgeändringar och fyllnadsval till styrelsen. 
 Mer information och kallelse kommer snart i brevlådorna. 
 Välkommen!
 Här kan du ladda ner översikt över förslagen stadgeändringar. Ladda ner!
 Nuvarande stadgar finns under fliken Dokument.

  Styrelsen informerar 2018-02-13
 Nu påbörjas det utvändiga arbetet med renovering av husets avlopp

 Valda entreprenörer

 Styrelsen har nu slutit avtal med de entreprenörer som ska genomföra arbetet. GW Asfalt kommer  att ta hand om markarbetena och Stockholm Relining renoverar avloppsrören. Som tidigare  meddelats har vi anlitat Ångpanneföreningen (ÅF) för projektledningen.

 

 Schaktarbete utanför port 19 och 21 startar måndag 19/2 då arbetet inleds med framgrävning  av rör i mark utanför port 19 och 21 mot gatan. Förberedelsearbetet sätter igång redan nu på  fredag.

 

 Besiktning av lägenheter och lokaler som påverkas kommer att ske under vecka 7 och 8.  Berörda  lägenhets- och lokalinnehavare meddelas denna vecka.  

 

 Informationsmöte planeras till vecka 11. Dag, tid och plats meddelas så snart vi fått bekräftelse  från entreprenörerna.

 

 Har du frågor med anledning av den här informationen är du välkommen att höra av dig  till styrelsen@brftrekanten.se                  Styrelsen informerar 2017-11-23

 Årsavgifterna kvar på samma nivå 2018

 Styrelsen bedömer att det är möjligt att undvika avgiftshöjning om vi är återhållsamma med  utgifterna.

 

 Hyreshöjning av bilplatserna

 Från 2018 kostar föreningens bilplatser utan tak 500 kr per månad och bilplatser med tak 1000 kr  per månad. Utgångspunkten för avgiftsnivån har varit kommunens avgift för boendeparkering.

 

 Reliningprojektet

 Vi har fått in två anbud men ännu inte valt entreprenör. Kostanden för arbetet blir betydligt större  än vi trott, varför föreningen kommer att behöva ta ytterligare lån för att kunna finansiera arbetet.

 

 Nytt snöröjningsavtal med Svea Park

 Svea Park får fortsatt uppdrag att sköta vinterunderhållet. Vi har gjort en gemensam  upphandling tillsammans med en annan bostadsrättsförening och fick då in tre anbud, där  Svea Park lämnade det bästa budet.

 

 Trygg Hansa har ersatt föreningens utlägg för vattenskadan i lgh 15

 Det är nu klart att föreningen får ersättning från Trygg Hansa för samtliga utlägg som  orsakades av vattenskadan i lägenhet 15.

 

 Inget byte till elektroniskt passersystem

 Styrelsen bedömer kostanden för ett nytt passersystem som alltför stor och ser heller inte att  det skulle ge ett bättre skydd mot ovälkomna besök i huset.

 

 Frånluftskanalerna i tvättstugan rensas den 6 december

 Ventexpert kommer att genomföra rensa frånluftskanalerna till torktumlarna. Det är möjligt  att tvätta och torka kläder som vanligt under tiden.

 

 Taket på lekstugan och i gympasalen repareras – kretsloppsrummen målas

 Calle Knegare har fått uppdrag att utföra arbetet. 

 

 
Styrelsen informerar 2017-07-10

 
 Renovering av horisontella avloppsstammar

 Vi har vetat om att våra horisontella avloppsstammar är i dåligt skick. I april/maj gjorde Lybecks  Högtryckstjänst AB en  genomgång av dessa stammar och tyvärr visade det sig att de var i sämre  skick än väntat. Bl a hittade man en akut  skada, i ett rör utanför Orangeriet, som krävde en  omedelbar omledning av avloppet.


 Vi har därför anlitat konsultföretaget Ångpanneföreningen (ÅF) för att leda ett projekt som syftar till  att renovera de  horisontella avloppsstammarna. Planerna ser ut på följande sätt:


  • ÅF tar för närvarande fram ett förfrågningsunderlag som kommer att skickas ut till ett antal entreprenörer så snart som möjligt.
  • Upphandling ska ske efter sommaren och arbetena påbörjas under hösten.
  • Arbetena kommer under kortare perioder att påverka våra möjlighet att använda toaletter, bad/dusch och köksavlopp. 
  • Grävarbetena kommer att påverka alla växter som finns längs de berörda väggarna. Vi kommer att ålägga entreprenören att återställa växtligheten, och allt annat som påverkats, när grävarbetena avslutats.


 Först när upphandlingen är genomförd vet vi mer i detalj hur och när arbetena kommer att  genomföras och hur de  kommer att påverka boende i huset. Vi återkommer med mer information,  och har också för avsikt att bjuda in alla  boende till informationsmöten, så snart det finns mer att  berätta.


 Om du har frågor innan dess är du välkommen att höra av dig till styrelsen@brftrekanten.se


 * Relining innebär, lite förenklat, att man infodrar det befintliga avloppsröret med en strumpa av plast (epoxi).                              

 Styrelsen informerar 2017-05-08

 Årsmöte
onsdagen den 17 maj 2017, kl 19 i föreningens matsal.
 Årsredovisning och dagordning finns som pdf under fliken: Dokument.


 

 Styrelsen informerar 2016-09-29

 Omläggning av sedumtaket nu avslutat

 Efter sommarens arbete med förskole- och matsalstaket väntar vi bara på ett ordentligt regn så att  sedummattan ska  ta sig. För  att de nernötta gräsytorna ska återställas kommer vi att stänga 

 av källarbacken under någon månad.

  

 Uppsnyggning utanför 21ans entré

 Asfalten vid cykelparkeringen breddas så att utrymmet för passage underlättas. Samtal pågår med  Micasa om den  vidare  utformningen. Piskställningen flyttas till entré 19 eftersom den som idag står i  19 är ranglig.


 Rörelsedetektorer utanför jordkällaren och på toaletten vid bastun

 För att avskräcka ovälkomna besök i det avgränsade utrymmet vid jordkällarens dörrar kommer vi att  montera  rörelsedetektorer  som är kopplade till armaturer. Rörelsedetektorer monteras också
 vid toaletten utanför bastun där lampan oftast lyser idag.


 Arbetet med den nya underhållsplanen pågår

 Förutom injustering av ventiler i husets radiatorer har vi genomfört samtliga större åtgärder som  fanns  med i  underhållsplanen  från år 2011. Arbetet med den nya planen pågår.


 Avgiften för p-platserna har höjts from sista kvartalet 2016

 Månadsavgiften är nu 660 kr resp. 315 kr för p-plats med eller utan tak.


 SBC har köpt upp ToT vilket medför nya rutiner och nya kontaktuppgifter from sept 2016

 Felanmäl till SBC:s kundtjänst telefon 0771-722 722 eller e-post kundtjanst@sbc.se

 Dit man kan även vända sig för frågor som rör  medlemsregister,  avgifter, parkering mm. 

 För att beställa nyckel ur husets nyckelsystem hos Axlås – kontakta först
 Anita Parkkinen, telefon 08- 562 559 46 eller anita.parkkinen@sbc.se


 Nya grannar

 Lisen och Erik som köpte lägenhet 15 (19:2) i somras kommer att flyta in under hösten. 

 Lägenhet 33 (19:4) och 40 (19:5) har nyligen sålts och vi hoppas att de nya grannarna ska ha installerat  sig innan jul.


 Nya tag med hemsidan

 Efter att arbetet med hemsidan har legat i träda några år tar vi nu tag. Maria Lilja är nu webbredaktör.


 Stadsdelsförvaltningen har sagt upp avtalet om förhyrning av matsalen from 1 juli 2017


Uppdaterat 2018-10-27
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum