HemStyrelsen informerarFör boendeKollektivhusföreningenDokumentBokning av matsalBokning av gästlägenhetLogga inSök
För boende
Felanmälan
Nyckelhantering
Sophantering
Bredband/TV
Ombyggnad av lägenhet
Andrahandsuthyrning
Parkeringsplatser
Tvättstugan
Lägenhetsnummer
Städning
Bilder
Historia
Kommunikationer

Ombyggnad av lägenhet

Bostadsrättsinnehavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring
får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att
förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar
ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, exempelvis ändring i bärande
konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas
eller vatten utgör alltid väsentlig förändring. Dit hör alltid ombyggnad av
våtutrymmen.

Ladda ner blankett och mer information här (blankett är version Dec 2019)

För avancerade ombyggnadsarbeten anlitar styrelsen i överenskommelse med bostadsrättsinnehavaren en oberoende teknisk expertis. Kostnaden läggs på bostadsrättsinnehavaren.

För frågor, kontakta styrelsen: styrelsen@brftrekanten.se

Uppdaterat 2020-02-03
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum