HemStyrelsen informerarFör boendeKollektivhusföreningenDokumentBokning av matsalBokning av gästlägenhetLogga inSök
För boende
Felanmälan
Nyckelhantering
Sophantering
Bredband/TV
Ombyggnad av lägenhet
Andrahandsuthyrning
Parkeringsplatser
Tvättstugan
Lägenhetsnummer
Städning
Bilder
Historia
Kommunikationer

Ombyggnad av lägenhet

Stadgarna
 9 §

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, exempelvis ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring. 
 

Ladda ner blankett och mer 
information här

För avancerade ombyggnadsarbeten anlitar styrelsen i överenskommelse med lägenhetsinnehavaren en oberoende teknisk expertis.

För frågor, kontakta styrelsen på
styrelsen@brftrekanten.se

Uppdaterat 2019-03-03
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum